REKLAMA
Přihlásit se | Registrace
Aktuálně nabízíme 10587 pracovních pozic a brigád
 

JSEM BEZ PRÁCE - CO DÁL? KOMUNIKACE S ÚŘADEM PRÁCE…

Existuje řada statistik, které poukazují dnes a denně na vskutku vysoká čísla ohledně nezaměstnanosti. Vlak s jistotami a prací pro každého již dávno ujel a nezbývá než-li se stále snažit, vzdělávat a přinášet do svého běžného pracovního dne o mnoho více než se očekává, aby Vám každý měsíc chodila výplata na účet. Pokud se však dostanete do situace méně příjemné, kdy Vám hrozí ztráta zaměstnání, nebo jste již o práci přišli, poskytujeme Vám hned několik návodů, kterak v takových situacích postupovat.

Dostal-a jsem výpověď. Co dál?

Neváhejte ani chvíli a práci si začněte hledat okamžitě. I přesto, že úřad práce Vás do evidence vezme až v den následující po ukončení pracovního poměru. Již před uplynutím výpovědní doby máte možnost požádat kterýkoliv úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání; v tomto případě budete úřadem práce informováni o vhodných pracovních místech.

Po skončení výpovědní doby požádejte úřad práce v místě svého trvalého pobytu o zprostředkování zaměstnání vyplněním Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Můžete také vyplnit elektronickou verzi Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Výhodou elektronické verze je, že data vyplněná v této žádosti můžete použít také například v Žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud jsou obě žádosti správně vyplněny, při tisku se na formuláři vytiskne čárový kód.

Ke všem těmto krokům využívejte portál: MPSV.

Musíte na úřad práce osobně, do kdy?

Do evidence uchazečů o zaměstnání budete zařazeni ode dne podání žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádáte-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, budete zařazeni do této evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání. Takže pro ujasnění, pokud Vám skončil pracovní poměr např. k 31. 7., potom se zajděte na úřad práce zaevidovat mezi 1. 8. až 3. 8. Pokud na tyto dny vychází státní svátek nebo sobota či neděle, lhůta se o tyto dny prodlužuje. Pokud je tedy 2. 8. sobota a 3. 8. neděle, můžete se zaevidovat do úterý 5. 8. a v evidenci přitom budete vedeni úřadem práce od 1. 8.

Žádosti o zprostředkování zaměstnání je třeba podat osobně, zaslání žádosti poštou nebo elektronicky zákon neumožňuje.

Musí se žádat o zprostředkování zaměstnání, není možné žádat jen o podporu?

Vždy žádáte o zprostředkování zaměstnání. Nelze žádat jen o podporu v nezaměstnanosti uchazečů o zaměstnání. Také nelze požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen z toho důvodu, abyste splnili podmínku pro poskytnutí sociální dávky.

Jaké doklady vyžaduje úřad práce při registraci?

Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále je nutné s sebou vzít doklad o ukončení pracovního poměru, doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou, pobírání plného invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně), abyste mohli být ihned zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, vezměte si tyto doklady také s sebou. V případě, že uvedené doklady nemáte, je možné na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Kdo za Vás bude platit sociální a zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění za vás po dobu evidence na úřadu práce bude hradit stát. Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání, se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora nenáleží.

Kdy máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte splnit jednu zásadní podmínku. Během posledních dvou let (do konce roku 2011 to byly tři roky) musíte mít zaplacené důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců. Potřebnou dobu pojištění získáte jak zaměstnáním, tak péčí o dítě do čtyř let, pobíráním invalidního důchodu třetího stupně či veřejnou službou nebo dlouhodobými dobrovolnickými aktivitami.

A pozor:

V Česku Vás můžou – A je to asi světová rarita – Vyhodit i ze zaměstnání, které nemáte. Řeč je pochopitelně o švarcsystému : Fakticky jste zaměstnaný, před úřady, zejména finančním, jste podnikatel. I „zaměstnanec na živnosťák“ má po „propuštění“ možnost přihlásit se na pracovním úřadě a brát podporu, musí ale nejprve pozastavit nebo zrušit svou živnost.

Výše podpory – Jaký máte nárok?

Po první dva měsíce máte nárok na podporu ve výši 65 procent z čisté mzdy, po další dva měsíce pak ve výši 50 procent a po zbývající dobu ve výši 45 procent. Délka, po kterou budete podporu pobírat, je odstupňována podle věku. Nezaměstnaní do 50 let mají nárok na pět měsíců. Lidé od 50 do 55 let pobírají podporu maximálně osm měsíců a lidé starší 55 let maximálně 11 měsíců.

Pokud si nenajdete práci ani do doby, kdy vám vyprší nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete získat již jen některé ze sociálních dávek (například příspěvek na bydlení), případně z dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). I jejich výše mají své horní hranice, například příspěvek na živobytí vám může být přiznán maximálně do výše životního minima na osobu.

Dali jste výpověď sami? Podpora bude nižší.

Pokud jste nyní v situaci, kdy máte v práci problémy a zaměstnavatel se s vámi na ukončení pracovního poměru chce dohodnout (nebo „dohodnout“), nenechte se přemluvit. Jestliže nemáte sjednanou novou práci a budete se hlásit na úřadě práce, bude pro vás dohoda mít nepříjemné důsledky.

Podáte-li totiž sami výpověď nebo odejdete na dohodu, máte po celou dobu nárok na podporu jen ve výši 45 procent z čistého příjmu.

Sehnal-a jsem práci. Musím to hlásit úřadu práce?

Máte povinnost oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání nejpozději do 8 kalendářních dnů. Pokud v průběhu evidence využijete možnost přivýdělku, tzv. nekolidující zaměstnání, máte povinnost oznámit výkon nekolidujícího zaměstnání nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

Důležitá rada na závěr:

Neodmítejte postupy a rady úřadu práce.

Jestliže vám úřad zprostředkuje práci a Vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, když do zprostředkovaného zaměstnání nastoupíte a do půl roku bez vážného důvodu práci sami ukončíte. Zpět do evidence uchazečů o práci se smíte přihlásit až po šesti měsících ode dne vzniku pracovního poměru.

Stejné podmínky platí také tehdy, jestliže Vás zaměstnavatel ze zprostředkovaného zaměstnání vyhodí kvůli hrubému porušení pracovních povinností.

Nebojte se ani těchto postupů, které jsou leckdy vysvobozením z bezvýchodné situace nezaměstnaného:

  • Rekvalifikace
  • Práce v zahraničí
  • Osoba samostatně výdělečně činná
Předchozí článek Zpět do rubriky Další článek

Nabídky práce

Pracovní ostrahy.

08. 11. 2017 | Praha |

 
 

Obsluha prodeje

24. 05. 2016 | Středočeský |

 

Soukání, opřádání, skaní - dílna optex

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Obsluha občerstvení

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Pracovník, pracovnice v prádelně

24. 05. 2016 | Jihočeský |

 

ŠIČ/KA na průmyslovém stroji

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

OBSLUHA OBČERSTVENÍ

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

Obsluha bistra

24. 05. 2016 | Olomoucký |

 

ŠIČ/KA

24. 05. 2016 | Královéhradecký |

 
 

O nás | © 2013 Prácička.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena