REKLAMA
Přihlásit se | Registrace
Aktuálně nabízíme 10587 pracovních pozic a brigád
 

JAK SE PŘIPRAVIT NA ASSESSMENT CENTRUM

Obdrželi jste písemnou, nebo telefonickou pozvánku ke konání Assessment Centra a Vaše pocity začínají být více jak smíšené. Mnozí z Vás by nejlépe název vyhledali ve slovníku cizích slov, jiní by raději hodili jak se říká „flintu do žita“, nebo jste zkrátka soutěživý obchodník, který má od prvního okamžiku naléhavou touhu tento boj vyhrát stůj co stůj? Ať už je spektrum Vašich pocitů jakékoliv, vězte, že Assessment Centrum je pouze výběrová metoda. Vzpomeňte si, že vlastně od té doby, kdy pracujete, jste vlastně stále součástí nějakého týmu.

Minimálně jednou každý z Vás někdy něco prezentoval třeba alespoň na poradě týmu. Nebo se zkrátka vraťte myšlenkou do dětství a vzpomeňte si na pocit, kdy jste chtěli vyhrát v soutěži. Nakolik jste se opravdu báli? Nebyl to jen pocit napětí, který na samém konci vystřídal pocit zklidnění a radosti? Pokud si alespoň na část otázek odpovíte kladně, neobávejte se tohoto způsobu výběru nových zaměstnanců.

Samozřejmě proto, abychom Vám situaci usnadnili, co možná nejvíce, opět Vám dáme nejen informace, ale též jednoduchý návod a rady, jak uspět.

Co je Assessment Centrum (AC)?

Assessment Centrum (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů. Termín Assessment centrum je možno přeložit do češtiny jako hodnotící centrum nebo diagnosticko-výcvikový program. Množství a náročnost použitých metod odpovídá kritériím, která byla pro hodnocení účastníků stanovena. Hlavním rysem Assessment Centra je přítomnost více hodnotitelů, kteří posuzují kandidáta z různých hledisek a podle různých kritérií během delšího časového úseku. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy - rozhodují se, vytvářejí tým a vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled.

V rámci výběru kterých pracovních pozic se nejčastěji AC využívá?

 • vysoké manažerské pozice
 • pozice úzce specializované
 • pozice, na které se hlásí velké množství uchazečů a je třeba rychle eliminovat nevhodné
 • výběr pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klientem (obchodní pozice, call centra)

Jak vypadá struktura AC?

Nejoptimálnější počet účastníků (uchazečů) je 5 - 12. Obvyklá doba trvání je půl dne, nebo jeden den, a v tomto časové období uchazeči procházejí individuálními pohovory, psychodiagnostikou, týmovými hrami, případovými studiemi apod. Po ukončení Assessment Centra se koná porada hodnotitelů, na které jsou probrány výkony všech kandidátů a doporučen postup pro práci s jednotlivými kandidáty. Psychodiagnostika může být vyhodnocena již v průběhu Assessment Centra nebo dodatečně.

Příklad struktury AC:
 • Uvítání kandidátů, informace o programu
 • Dotazníkové metody, psychodiagnostika
 • Individuální pohovory
 • Individuální řešení případové studie
 • Týmová práce s případovou studií
 • Prezentace a vyhodnocení případové studie
 • Ukončení Assessment Centra
 • Porada hodnotitelů

Co bych měl/a určitě zahrnout do osobní přípravy na AC?

 1. Zjistěte si co nejvíce informací o společnosti, produktech a zákaznicích. Vytvořte si svůj názor na to, jak je možné úspěšně prezentovat produkty nebo služby firmy, do které se hlásíte. Vytvořte si profil „ideálního kandidáta" a porovnejte s ním sama sebe. Identifikujte svá slabá místa (zpravidla o nich již víte) a připravte si seznam deseti opatření jak dosáhnout zlepšení.
 2. Požádejte svého kolegu/kolegyni o zpětnou vazbu na Vás, jako na zaměstnance. Chtějte přesně vědět, kde on/ona vidí jako Vaše slabá místa. Zamyslete se nad tím, jaké Vaše konkrétní chování vyvolává negativní reakce u druhých. Takto získané informace nepřeceňujte, ani nepodceňujte. Dejte si je do kontextu se svým vlastním názorem a jasně si pojmenujte kroky vedoucí ke zkvalitnění Vás jako člověka a zaměstnance.
 3. Absolvoval-li jste již jiné skupinové výběrové řízení (AC) a byla-li Vám poskytnuta zpětná vazba od hodnotitelů, tak si přesně pojmenujte ty oblasti, kdy jste byli hodnoceni s výhradami. Hledejte místa v programu, kdy víte, že jste nepředvedli maximální výkon. Analyzujte si důvody a vyvoďte z toho opatření.
 4. Zeptejte se někoho, kdo na programu již byl. Ačkoliv asi touto radou příliš nepotěším organizátory AC, tak pro účastníky svůj pozitivní přínos má. Doporučuji požádat o konzultaci osobu, která již konkrétní AC absolvovala. Je dobré znát scénáře modelových situací, témata skupinových diskusí, prezentací apod. Získáváte tím čas na přípravu.

Upřesnění jednotlivých částí AC:

Skupinová diskuse

Během této činnosti, která zpravidla není nikým řízena, se řeší nějaký problém. Účastníci mají prostor k prosazení svého názoru, hodnotí se iniciativa, sebeprosazení, schopnost argumentace, ale také verbální a neverbální projev, akceptování názoru jiných. Snažte se být jinými slovy v čele, ale přitom se chovat týmově.

Řešení případových studií

Často se jedná o konkrétní situace z běžné praxe. Hodnotí se schopnost nalézt řešení, získat pro něj dostatečnou podporu ostatních včetně vyjednávacích a prezentačních dovedností. Může se stát, že zadání je na první pohled zmatené, nejasné nebo nereálné. Nenechte se zmást! Ve skutečnosti jde o záměr, který hodnotí Vaší kreativitu, umění improvizovat, nebo třeba schopnost postavit se k řešení zdánlivě nereálných úkolů.

Často bývají scénáře modelových situací podány tak, že ve skupině vzniká stres a napětí. Jedná se o cílený stav, kdy se hodnotí Vaše schopnost řešit krizové stavy nebo pracovat pod stresem. Pravděpodobně nejhorší pro Vás je, když se necháte „unést" a dojde k nepřiměřené reakci z Vaší strany. Organizátoři AC jsou v tu chvíli spokojeni, jak věrohodné „prostředí" se jim podařilo navodit – účastníci jednají spontánně, ale Vy tím ztrácíte kladné „body". Radíme : „Zachovejte si nadhled“.

Prezentace

Velice oblíbené bývají prezentace. Hodnotí se především schopnost vyvolat zájem a získat posluchače na svou stranu. Je posuzován nejenom slovní projev, neverbální chování, ale také logičnost a výstižnost prezentovaného tématu. Součástí hodnocení je i práce s prezentačními pomůckami.

Psychologické hry a situace

Součástí programu AC bývají různé testy, interaktivní metody nebo psychologické hry. Osobně se domnívám, že se zde nevyplácí jakákoliv stylizace nebo uvádění nepravd. Současné – testové metody s tímto počítají a dokáží toto chování odhalit. Validita těchto metod je dána zkušenostmi psychologů, kteří testy vyhodnocují a dále konkrétními testy, jejichž kvalita a objektivita se také liší. Zpravidla existují dva protichůdné přístupy testům je přisuzována velká validita a při posuzování kandidátů hrají značnou roli, na testy je pohlíženo jako na pomocnou metodu, kdy je především přihlíženo k hodnocení účastníků v rámci ostatních činností AC.

Snažte se odpovídat podle pravdy a v souladu s Vašimi předchozími výkony.

Závěr AC – Zpětná vazba

Je součástí každého AC. Dávají ji hodnotitelé uchazečům. Většinou jednotlivě. Určitě se proti zpětné vazbě neohraňujte, neprojevujte zásadní nesouhlas. Nejlépe ji s poděkováním přijměte. A můžete si ji vyžádat i v písemném znění – Do emailu.

I v případech, kdy se domníváte, že na AC neuspějete, se účasti na něm nevyhýbejte. Každá Vaše účast je pro Vás velmi důležitou osobní zkušeností nejen z hlediska chování na Assessment Centru samotném, ale i z hlediska poznání sebe sama a svých schopností.

Předchozí článek Zpět do rubriky Další článek

Nabídky práce

Pracovní ostrahy.

08. 11. 2017 | Praha |

 
 

Obsluha prodeje

24. 05. 2016 | Středočeský |

 

Soukání, opřádání, skaní - dílna optex

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Obsluha občerstvení

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Pracovník, pracovnice v prádelně

24. 05. 2016 | Jihočeský |

 

ŠIČ/KA na průmyslovém stroji

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

OBSLUHA OBČERSTVENÍ

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

Obsluha bistra

24. 05. 2016 | Olomoucký |

 

ŠIČ/KA

24. 05. 2016 | Královéhradecký |

 
 

O nás | © 2013 Prácička.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena